Nhà máy điện gió, điện mặt trời được bán trực tiếp cho khách hàng lớn

(KTSG Online) – Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn, trong đó cho phép các nhà máy điện gió, điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đường dây riêng hoặc lưới quốc gia.

Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất cho phép các nhà máy điện gió, điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đường dây riêng hoặc lưới quốc gia. Ảnh minh họa: TL

Theo dự thảo, đối với hoạt động mua bán điện thông qua đường dây riêng kết nối trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, các bên phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư; quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực, an toàn điện, vận hành và an toàn trong sử dụng điện; quy định về bán điện và hợp đồng, Baochinhphu.vn.

Đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn khi mua bán điện không bị giới hạn về các điều kiện như công suất, sản lượng, cấp điện áp đấu nối, mục đích sử dụng điện.

Hợp đồng mua bán điện giữa các nhà máy điện gió, điện mặt trời và các khách hàng lớn do hai bên tự thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với các quy định của Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Giá bán điện cũng do hai bên tự thỏa thuận.

Tuy nhiên, nếu các đơn vị vừa sử dụng điện lưới quốc gia, vừa mua điện trực tiếp từ nguồn năng lượng tái tạo, giá bán lẻ điện sẽ thực hiện theo quy định về giá bán điện do cơ quan chức năng ban hành.

Đối với trường hợp mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia thì đơn vị phát điện phải sở hữu nhà máy điện có công suất thiết kế từ 10 MW trở lên trực tiếp tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Trong giai đoạn đầu, đơn vị phát điện (sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời) được phép đấu nối vào hệ thống điện quốc gia tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Giai đoạn tiếp theo, đơn vị tiếp tục mở rộng loại hình công nghệ phát điện khác (thủy điện, sinh khối, thủy triều, địa nhiệt,…) căn cứ theo nhu cầu của khách hàng, đơn vị phát điện và tình hình phát triển hệ thống điện và thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Khách hàng mua điện qua hệ thống lưới điện quốc gia là khách hàng đấu nối từ cấp điện áp từ 22 kV trở lên, có sản lượng tiêu thụ trung bình hàng tháng từ 500.000 kWh, bao gồm khách hàng lớn đang mua điện từ Tổng công ty điện lực và khách hàng lớn mua điện từ đơn vị phân phối bán lẻ không phải Tổng công ty điện lực.

Về lộ trình, giai đoạn đầu sẽ áp dụng cho khách hàng sản xuất; sau đó mở rộng cho các khách hàng sử dụng điện khác.

Ngoài ra, khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định tại nghị định này khi đáp ứng các điều kiện như thống nhất với đơn vị bán lẻ điện trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất về việc chấm dứt hợp đồng mua bán điện hiện hữu để tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp; công tơ đo đếm của khách hàng sử dụng điện lớn mua bán điện trực tiếp với Tổng công ty điện lực đáp ứng các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Nguồn KinhtheSaigonOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 66522080