ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

MARIA GROUP rất tự hào về đội ngũ quản lý và sự lãnh đạo sáng suốt. Là tổng hòa của kinh nghiệm dày dạn, tài năng, sức cống hiến và chuyên môn sâu trong các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác, đội ngũ quản lý đã dẫn dắt MARIA GROUP vượt qua mọi thách thức và đạt được tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm vừa qua.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Đầu tư xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
  • Tổ chức sự kiện, truyền thông doanh nghiệp
  • Sản xuất phân phối thời trang cao cấp
  • Tư vấn M&A – Pháp Lý Bất Động Sản
  • Cơ Cấu Tài Chính & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp
  • Tham vấn Phương án Sử Dụng Vốn – Giải Pháp Tài Chính
  • Phân Tích Chiến Lược Đầu Tư & Cộng Sự Đồng Hành Đàm Phán
  • Kết Nối Doanh Nghiệp & Xúc Tiến Đầu Tư

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn – Tư Vấn Tập Đoàn

TRẦN THỊ THU HÀ

Nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chinh

-Sự nghiệp Bộ Tài chính

LÊ QUANG TRUNG

Nguyên Giám đốc đối ngoại công vụ

Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn CMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị – Ban Điều Hành

LÊ THỊ THU HƯƠNG

Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc

LÊ THỊ HIỀN

Giám Đốc Đối Ngoại

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Ban Giám Đốc Dự Án Maria Group

VŨ XUÂN THUỶ

Giám Đốc Dự Án

NGUYỄN TRUNG TRỰC

Giám Đốc Dự Án

TRỢ LÝ

Trợ ly Maria Group

LÊ THỊ PHƯƠNG LAN

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

TIN TỨC - SỰ KIỆN